Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Z tiskových zpráv a článků

Hodslavice
Ve dnech 20. - 21. listopadu 2009 se v Nitře na Slovensku konala 26. Evropská výstava zvířat.
ZO ČSCH Hodslavice uspořádala 31.5.-1.6. 2008 u příležitosti místní pouti výstavu drobného zvířectva.

člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region