Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Mikroregion

Svazek obcí Za Letištěm vznikl v r. 2001. V současné době je společenstvím 9 obcí a iniciátorem mnoha významných a zajímavých aktivit, které podporují soudržnost místních lidí.

Od r. 2005 je mikroregion jako celek součástí MAS Železnohorský region, kde se společně zaměřují na rozvoj regionálního cestovního ruchu, podporují tradice a odbyt místní produkce pod značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.

Svazek obcí Za letištěm je kompaktním regionem na pomezí aglomerací měst Pardubic, Chrudimi a volné krajiny svažující se od řeky Labe k hřebeni Železných hor.
Protože nejběžnější a nejpřirozenější dopravní prostředek místních obyvatel je kolo, obce podporují tvorbu aktivit, které cykloturisté a obyvatelé rádi využívají. Postupně se buduje síť cyklotras a cyklostezek jež vedou kolem specifických a historických staveb. O zajímavosti území se můžete dočíst na informačních panelech či navštívit místní expozice. Lokální hospůdky a přírodní zákoutí lákají k sesednutí z kola. K ochutnávce vybízejí i místní ovocné sady. Obce danými aktivitami a podporou služeb zvyšují příjemnou atmosféru pro život obyvatel a nabízejí odpočinek obyvatelům přilehlých měst. Vedle služeb obce nabízí obyvatelům i rodinnou pohodu a osobní přístup při výuce dětí v místních školkách, školách a zájmových organizacích.

člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region