Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Rozvoj obcí

Síla místních obcí spočívá ve vzájemné spolupráci.
Zaměřuje se na dlouhodobou podporu vzdělávacích a osvětových akcí a na sdílení informací mezi představitel obcí.
I přes fakt, že je území sevřeno městy Pardubice a Chrudim se zde nachází bohatství, které byste nečekali. Můžete si vychutnat masopustní průvod, kouzelné koncerty v místních kostelích, Hry bez hranic, které mají neopakovatelné venkovské kouzlo či využívat lokální produkci od místních zemědělců či ovoce ze sadů.
Za návštěvu stojí i přírodní okolí mikroregionu, protože brány Choltického zámku s oborou, vody Mělických písníků a naučné stezky v okolí Heřmanova Městce jsou nedaleko.

V místních obcích se již mnoho let obyvatelé potkávají na přednáškách Univerzity III. věku e-senior, jenž jsou realizovány ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha.
V letech 2013 - 2015 mikroregion realizoval významný projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností ORP Pardubice.

Výběr ze společných aktivit obcí v rámci mikroregionu:
  • Značení a oprava povrchů cyklotras, osazení turistického mobiliáře
  • Tvorba odpočinkových center
  • Péče o architektonické památky - pasportizace památek, následné opravy a prezentace
  • Architektonické studie obcí - projektová příprava regenerace veřejných ploch a iniciace pro následnou realizaci
  • Realizace a úpravy veřejných ploch
  • Revitalizace zeleně
  • Tvorba místních expozic o historii
  • Zásobník projektů - projektové dokumentace pro investiční akce v obcích
  • Instalace FIT prvků pro veřejnost
Co se skrývá ZA LETIŠTĚM? 2017 - propagační materiál ke stažení

Mnoho současných aktivit je provázáno s územím a činností Železnohorského regionu. Zde najdete podrobné informace, materiály, mapy, osvětové publikace a mimo jiné zpravodaj a podrobný měsíční kalendář akcí, který si můžete nechat zasílat.
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region