Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český svaz chovatelů drobného zvířectva [ Sdružení nebo spolek ]

Český svaz chovatelů byl založen v roce 1955 místními chovatelskými nadšenci. Zakládajících členů bylo 9. Prvním předsedou byl zvolen Josef Rýdl z Hodslavic. Od doby založení prošla chovatelská organizace mnoha změnami. Narůstal a klesal počet členů i jejich aktivita. Měnily se chovatelské odbory a také podmínky pro chovatelství. Za těch 47 let trvání se mohou místní chovatelé pochlubit bohatou činností, kterou ale nejde vyčíslit, protože nebyla podrobně dokumentována. V letech 1955 - 2002 bylo v ZO Hodslavice 10 různých chovatelských odborů hrabavé drůbeže, vodní drůbeže, králíků, kožešinových zvířat, holubů, okrasného ptactva, koz, ovcí, psů a drobných hlodavců. Okolo roku 1986 měla základní organizace 46 členů z Hodslavic, Hostašovic, Straníka a Bludovic. Od roku 1990 začal počet členů klesat a vypadalo to tak, že chovatelský spolek zanikne jako zanikla celá řada spolků v okolních vesnicích a městech. Zůstalo pouze několik nadšených chovatelů asi jako při jeho vzniku.
V roce 1996 přistoupilo několik nových členů a v roce 1997 měla členská základna již 15 členů. Takový počet má i v současné době. Pomalu se začala vracet aktivita. Nebylo snadné dostat se znovu do povědomí chovatelské veřejnosti v okolí, protože stagnace činnosti udělala své. Opět se začalo hovořit o výstavách a jiných chovatelských aktivitách. Od roku 1998 až doposud pravidelně pořádá místní výstavy, zatím převážně králíků. Do budoucna ale chce vystavovat také drůbež a holuby. V současné době má i velkou část výstavního vybavení pro pořádání výstav. Obecní úřad nám nabídl jedno z nejhezčích míst v obci pro pořádání výstav.

Naši chovatelé jsou dnes na velmi dobré odborné úrovni. Pravidelně obesíláme výstavy v okolí. Budu jmenovat místní výstavy v Zašové, Zubří, Kelči, Loučce, Frenštátě p. R., Malhoticích, Příboře.

Dále okresní výstavy ve Studénce, Vsetíně, Frýdku-Místku. Že je úroveň chovaných zvířat našich chovatelů velmi dobrá, dokazují i obdržené čestné ceny, které pravidelně z těchto výstav přivážejí. Dnes již není neznámým chovatelským spolkem, dnes již o něm v okolí vědí.
V září loňského roku se konala v Lipníku n. B. celostátní výstava mláďat králíků. Naši chovatalé přátelé Horečka Josef a Frydrych Jaromír se této výstavy zúčastnili. Bodové hodnocení jejich zvířat bylo tak vysoké, že scházelo velmi málo a vrátili by se s nějakým oceněním. Obstát na výstavě, kde se sjedou nejlepší chovatelé z celé republiky a je vystavováno okolo 5500 zvířat, určitě za zmínku stojí. V našich řadách jsou zkušení chovatelé na dobré odborné úrovni, kteří rádi pomohou a poradí i začínajícím chovatelům. Přijďte se mezi nás podívat, nebo se jen informovat na možnosti, které chovatelsví nabízí. Můžete se obrátit na každého člena naší organizace.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hodslavice.cz

AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 153, 09.06.2003 v 14:33 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region