Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Velký chovatelský úspěch na evropské výstavě v Nitře

Ve dnech 20. - 21. listopadu 2009 se v Nitře na Slovensku konala 26. Evropská výstava zvířat.
Ve dnech 20. - 21. listopadu 2009 se v Nitře na Slovensku konala 26. Evropská výstava zvířat. Okresní organizace ČSCH v Novém Jičíně zorganizovala v sobotu 20. 11. zájezd na tuto výstavu. Někteří chovatelé z Hodslavic včetně mě využili možnost tuto mimořádnou akci navštívit. Taková událost je pro chovatele velikým svátkem. Dalším důvodem byla skutečnost, že na této vrcholné výstavě vystavoval i náš chovatel z Hodslavic přítel Sekera Viliam kolekci králíků Německých obrovitých strakáčů havanovitých. Pro představu o velikosti této celoevropské akce uvedu několik údajů. Výstaviště v Nitře je co do velikosti srovnatelné s výstavištěm v Brně. Vystavená zvířata byla umístěna ve 12 pavilonech. Výstavu obeslalo více než 3500 chovatelů z celé Evropy. Vystaveno bylo téměř 21000 zvířat! Králíků bylo 8000, z toho německých obrovitých strakáčů 240. Také posuzování zvířat prováděli chovatelští odborníci z celé Evropy. Na ocenění jsou vybírána jen ta nejlepší zvířata. V této obrovské konkurenci uspěl i chovatel malé chovatelské organizace z Hodslavic Sekera Viliam. Byl jedním z těch, kdo získal za svá zvířata ocenění Mistr Evropy. Zúčastnit se takové akce je snem snad každého chovatele. Získat ocenění, to už je chovatelská pohádka. Z tohoto úspěchu máme všichni chovatelé velikou radost. Jménem celé ZO ČSCH Hodslavice blahopřeji příteli Sekerovi k získanému ocenění a přeji mu do dalších let ještě hodně chovatelských úspěchů a radost
z nich.
Za ZO ČSCH Hodslavice Petr Pavlík předseda ZO

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 28.12.2009 v 20:45 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region