Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

RŠOV 11.5.2017 pozvánka na odborný seminář

Téma semináře ÚČETNICTVÍ OBCE, SVAZKU OBCÍ - LEGISLATIVA
POZVÁNKA
na odborný seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty
MAS Pardubického kraje


TÉMA:
ÚČETNICTVÍ OBCE, SVAZKU OBCÍ - LEGISLATIVA
KDY:11. 5. 2017, zahájení v 9.00 hod.
KDE:konferenční prostory Zámecké restaurace Choltice
FORMA:kulatý stůl

PROGRAM:aktuální legislativa platná od 6. 2. 2017
9.00 – 11.00 hod.
•novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků
•zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
•formy zveřejňování smluv
nové povinnosti ÚSC a SO při zveřejňování závazných dokumentů, např. rozpočty, rozpočtová opatření, střednědobé výhledy, závěrečné účty a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nové lhůty na zveřejňování, sankce za porušení těchto povinností, atd.
•praktické ukázky
•diskuze, otázky (prosíme zaslat předem s potvrzením účasti či připravit s sebou), odpovědi

FACILITÁTOR:Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o.
ODBORNÝ LEKTOR: Bc. Jana Petržilková, PETRŽILKOVÁ ÚČTO s.r.o. (účetnictví obcí, SO, PO, FO, MAS)

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:250,-Kč

Účastníci obdrží přehledný materiál se zpracovanými informacemi.

PODROBNÉ INFO NA WWW.ZA-LETISTEM.CZ NEBO NA VYŽÁDÁNÍ

za organizátory K.Korejtková
vn.konzult@gmail.com, 606436659
DALŠÍ INFORMACE: Svazek obcí Za Letištěm
Zveřejněno 18.04.2017 v 07:14 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region