Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

RŠOV pořádá 23.11.seminář na téma obec a škola

V rámci workshopu proběhne ukázka možností a forem využívání dotačních programů pro rozvoj školských zařízení v obcích
POZVÁNKA
na odborný seminář pro představitele obcí a členské a spolupracující subjekty
MAS Pardubického kraje


TÉMA:SPOLUPRÁCE OBCE A ŠKOLY
ukázka možností a forem využívání dotačních programů pro rozvoj školských zařízení v obcích
KDY:23.11. 2017, zahájení v 9.00 hod.
KDE:obec Ostřešany, zasedací místnost OÚ (možnost parkování před obecním úřadem)
FORMA:workshop

PROGRAM:
9.00 – 12.00 hod.
•Kateřina Korejtková:
prezentace aktuálních dotačních programů pro školská zařízení: MMR, MŽP, MŠMT, IROP, MAS…
porovnání vhodnosti využití, ukázky vhodných forem využití
•Mgr. Josef Vodrážka:
prezentace forem spolupráce obce/zřizovatele a školského subjektu
formy spolupráce obcí v rámci mikroregionů a ORP
•Ing. Arch. Tereza Šmídová:
prezentace vhodných forem vybavení školních zahrad a pozemků: dřevostavby – výukové altány, herní interaktivní prvky, zeleň, užitkové záhony, členění pozemků na hry, výuku a pěstitelské práce
prezentace modelového příkladu, který lze modifikovat dle potřeb školského zařízení
•Moderovaná diskuze na téma spolupráce obce a školy, definování problémů, návrhy forem spolupráce

FACILITÁTOR:Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o.
ODBORNÝ LEKTOR: Kateřina Korejtková, VN KONZULT, s.r.o., certifikovaný manažer venkovských regionů
Mgr. Josef Vodrážka, starosta obce Ostřešany, zřizovatel MŠ, ZŠ, předseda SO Za letištěm
Ing. Arch. Tereza Šmídová, 12 let praxe zpracování studií veřejného prostoru obcí

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:250,-Kč
Účastníci mají příležitost zhodnotit s odborníky vlastní záměr.
Účastníci obdrží materiál s modelovým příkladem využití školní zahrady.
______________________________________________________________________________
Informace pro účastníky:
•Prosíme o závazné potvrzení vaší účasti nejpozději do 20. 11. 2017 na e-mailovou adresu: vn.konzult@gmail.com
•Na akci je omezený počet účastníků, aby byla možná interaktivní diskuze, vaše účast bude registrována dle došlého data, na základě vašeho potvrzení účasti vám bude potvrzena registrace
•Úhradu vložného nutno provést společně se závazným potvrzením účasti do uvedeného termínu:
vložné:250,-Kč/účastník
číslo účtu SO ZL:1206054359/0800
variabilní symbol: 23112017
specifický symbol: název obce/subjektu/jméno
zpráva pro příjemce: v případě, že subjekt přihlašuje na akci více osob - uvést jejich počet/jména
(úhrada v hotovosti na akci není možná!)
•SO Za Letištěm po úhradě vložného vystaví fakturu – daňový doklad.

Na vaši účast se těší
za RŠOV
Mgr. Josef Vodrážka, předseda SO Za Letištěm
MVDr. Zuzana Dvořáková, pověřená řízením akcí
za organizátory K.Korejtková
vn.konzult@gmail.com, 606436659
DALŠÍ INFORMACE: Svazek obcí Za Letištěm
Zveřejněno 15.11.2017 v 12:24 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region