Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zas jeden rok za námi

Měsíc červen se nesl ve znamení několika vystoupení dětí Folklorního souboru Maleníček ze SVČ Lipník.
Hned na jeho počátku, ve středu 1.června, předvedly děti malý lidový muzikálek o vodníku Kašňákovi na setkání knihovníků u příležitosti výročí lipenské městské knihovny v ZUŠ.
Ještě v tomtéž týdnu o víkendu, odjel soubor na dvoudenní Mezinárodní armádní festival Rožnovská valaška s cimbálovou muzikou ZUŠ A. Dvořáka, na společné vystoupení s masopustním pásmem do Rožnova pod Radhoštěm. V následujícím týdnu se děti z Maleníčku předvedly s muzikálem o vodníkovi na Slavnostech vodníka Kašňáka, který každoročně pořádá lipenská knihovna a v sobotu téhož týdne, děti vystoupily na Záhorských slavnostech pořádaných v lipnickém Zámeckém parku a to se dvěma pořady: "Vítání jara a masopustním pásmem".
Předposlední červnová sobota byla pro děti odměnou za celoroční práci.
Soubor společně s cimbálovou muzičkou odjel na pozvání polského souboru Debowec do Polska. Jednalo se výměnný pobyt z loňského roku, kdy tento folklorní soubor vystoupil na našich Záhorských slavnostech jehož patronem byl Maleníček. Návštěva u našich sousedů se opravdu vydařila. Děti společně s rodiči tak navštívili Polský Těšín a měli možnost vidět některé zajímavosti tohoto historického města. Samotný Festival, na který jsme byli pozváni, se konal v malém, velmi příjemném městečku Debowec, vzdálený 12 km od PolskéhoTěšína. Na děti tady čekal dvouhodinový pořad složený z polských dětí. Atmosféra i přijetí českých hostů byla srdečná. Maleníček i Cimbálová muzička ZUŠ zde předvedly společně nacvičené pásmo o masopustu a po závěrečném muzicírování muzičky následovalo malé pohoštění a návrat domů.
Maleníček, dětský folklorní soubor
A co říci závěrem?
Myslíme si, že spousta nejen společných vystoupení oběma souborům prospěla. Děti Maleníčku si postupně zvykly na muziku a muzikanti zas na malé tanečníky. Spolupráce se Základní uměleckou školou se tak rozšiřuje a slibuje dobrý základ pro další spolupráci. Poděkování patří všem členům obou souborů, rodičům i vedoucím.

Přejeme dětem krásné prázdniny.
Markéta Matušková a Květa Kohoutková
kveta.kohoutkova@seznam.cz

Maleníček, dětský folklorní soubor
Zveřejněno 15.07.2011 v 00:35 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region