Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Naučná stezka Památková zóna Chlum [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Památková zóna Chlum areál bojiště bitvy u Hradce Králové 1866

Začátek: Muzeum války 1866 na Chlumu cca 2 km severně od silnice Hradec Králové - Jičín
Konec: tamtéž (okruh)
Délka: 10 km
Počet zastávek: 21
Zaměření: válečné dějiny, funerální umění, památky z prusko - rakouské války 1866
Typ stezky: pro pěší, většina přístupná i pro cyklisty
Náročnost: nenáročná (náročnější pouze závěr)
Čas pro prohlídku: 3 - 4 hodiny (kratší vnitřní okruh 30 minut - 2 hodiny)
Značení: tabule s mapou a výkladem na každé zastávce
Průvodce: základní informace na Internetu, podrobnější průvodce po bojišti v muzeu na Chlumu
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: Hradecko a Pardubicko
Poznámky: muzeum a rozhledna jsou otevřeny duben - říjen denně 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 mimo pondělí
Správce stezky: muzeum východních Čech v Hradci Králové
Stav stezky: v pořádku

Naučná stezka Chlum

Stezka začíná na kopci Chlum, asi 6 km severovýchodně od Hradce Králové. Můžete ji projít buď celou, pak je to asi 10 km, nebo jen mnohem kratší vnitřní okruh, což je asi hodinová procházka. Trasa je téměř všude sjízdná i pro cyklisty.
V roce 1866 vyvrcholil válkou spor mezi Rakouskem a Pruskem o to, kdo bude mít vůdčí roli v Německém spolku. Rakousko zvítězilo nad pruským spojencem - italským královstvím v bitvě u Custozzy 24. 6. 1866. Rozhodující však byly boje v Čechách.
Pruská vojska pronikla do Čech dvěma proudy. Podle plánu měla být hlavní bitva svedena u Jičína. Rakušané a jejich spojenci Sasové se snažili zadržet rychlý postup pruských vojsk a nasadit do bojů hlavní síly, které do oblasti bojů směřovaly od Olomouce. 3. 6. 1886, brzy odpoledne, došlo k mezi vesnicemi Lípa a Chlum k rozhodující bitvě války (bitva u Sadové).
Síly byly téměř vyrovnány. Pruská armáda pod vedením krále Viléma I měla 220 000 mužů, proti kterým stála rakouská a saská vojska s vrchním velitelem polním zbrojmistrem Ludvíkem Benedekem o síle 215 000 mužů. Útočící Prusové překročili říčku Bystřici. Rakouské dělostřelectvo je prudkou palbou sice na čas zastavilo, ale za cenu velkých vlastních ztrát. Rakouská vojska ustupovala k Hradci Králové.
Polní zbrojmistr Ludvík Benedek se ještě pokusil výsledek bitvy zvrátit. Rakouské baterie začaly střílet na vesnici Chlum (zde zahynul i pruský generál Hiller). Prusové byli vytlačeni z Rozběřic a rakouská vojska vnikla do Chlumu. Za útočícími jednotkami však nepostupovaly další. Tím byla bitva rozhodnuta. Prusové opět začali postupovat. Pokusy o protiútoky znamenaly jen další velké rakouské ztráty. Ustupující pěchotě nakonec pomohlo jezdectvo a dělostřelectvo. Mnoho vojáků se utopilo v rozvodněném Labi, když nebyli vpuštěni do královéhradecké pevnosti a snažili se přeplavat na druhou stranu.
V bitvě padlo nebo bylo raněno 9 000 pruských vojáků. Rakouská a saská vojska dopadla mnohem hůř - zabito nebo raněno bylo 43 000 mužů. Rakušané ustupovali na Vídeň a na Bratislavu, urychleně se přesouvala i armáda z Itálie. 22. 7. 1866 bylo uzavřeno příměří v Mikulově a 23. 8. 1866 mír v Praze. Německý spolek byl rozpuštěn, Prusko mělo volnou cestu ke sjednocení Německa. Itálie získala Benátsko.
Válka probíhala na území Čech, kde byly také největší škody. V rakouské armádě bojovalo (a také padlo) i mnoho Čechů. Výhodu si nakonec pro sebe získali Maďaři - Rakousko se změnilo na Rakousko-Uhersko.
Celý areál bitvy si můžeme prohlédnout z rozhledny na kopci Chlum. Pod ní je malé muzeum věnované této velké bitvě. Teprve naučná stezka však umožní pochopit tragédii, která se zde stala. Po někdejších okopech dělostřeleckých baterií zbývají jen místy mělké prohlubně. Na kopci Chlum je památník bitvy. Celé území je však poseto památníčky, pomníky, hřbitovy a hřbitůvky. Jsou pečlivě udržované a upravené. Na jednom pomníku můžeme číst nápis: Památce jednoho c.k. poručíka a 30 pruských vojáků...
Dnes je vše již jen pouhou historií. Padlých a raněných bylo tolik, jako má dnešní okresní město. Zdálo se, že se lidé konečně poučili. V Evropě nastalo dlouhé období míru a stability. Jak však víme, trvalo poučení jen do roku 1914 kdy začala 1. světová válka.

Zajímavosti v okolí:
Hradec Králové - Muzeum východních Čech, galerie, zbytky hradeb, goticko-renesanční Bílá věž a další památky
Hoříněves, Smiřice, Neděliště, Světí, Štěžery, Dolní Přim, Stračov, Jeřice - zámky
Všestary - pravěká vesnice

Parametry naučné stezky:
délka 10 km, 21 informačních tabulí, čas prohlídky 3 - 4 hodiny, kratší vnitřní okruh asi 1 hodina (pro pěší), malé převýšení.

Veřejná doprava:
Lípa, Chlum (autobus z Hradce Králové), Všestary (vlak)

Cyklotrasa:
Přes Chlum vede cyklotrasa Máslojedy - Hrádek

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 25.03.2005 v 08:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region