Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Socha sv. Josefa - č. 1358 (u Vávrova mlýna, směr na Bělou) [ Socha, sousoší nebo plastika ]

č. 1358 - Socha sv. Josefa (u Vávrova mlýna, směr na Bělou)
Hranolový profilovaný podstavec, čelně s reliéfem modlící se M. Magdaleny pod krucifixem. na římse dva adorující andělé. Stojící socha světce v dlouhém splývavém šatě s malým Ježíškem v náručí.

Skulptura z první poloviny 19. století umístěna u komunikace na Bělou u bývalého Vávrova mlýna čp. 40.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.starapaka.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 13:33 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region