Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Usedlost čp. 49 - č. 1361 (náves) [ Lidová architektura ]

Bývalá rolnická usedlost - přízemní roubená chalupa na vysokém zděném soklu, zadní část zděná, boční křídlo hospodářské zděné ukončené stodolou. Lomenice členěná na tři vodorovné pásy s okénky. Objekt umístěn na návsi u komunikace.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.starapaka.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 13:30 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region