Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

č. 1394 - Ukřižovaný [ Kříž ]

č. 1394 - Ukřižovaný (před vchodem na hřbitov)

Umístěn u vchodu na hřbitov vpravo ve svahu před jižní stěnou hřbitova. Hranolový podstavec, dřík čelně zdoben reliéfem P. Marie lemovaný lomeným obloukem, přesahující římsa s trojúhelníkovými štíty s motivem božího oka. Vysoký plochý kovový kříž s Ukřižovaným Ježíšem.

Hodnotný artefakt z roku 1856 z dílny novopackého A. Suchardy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.starapaka.cz

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 13:15 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region