Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o. [ Střední škola ]

Škola má za cíl v oborech Výpočetní technika a Automatizační technika vychovávat technicky zaměřené odborníky. Preferuje se zde logické myšlení, schopnosti samostatně analyzovat technické problémy a hledat jejich konkrétní řešení. Škola klade velký důraz na samostatnou činnost studentů, čímž získávají studenti potřebné zkušenosti pro praxi. Absolventi se adaptují v zaměstání většinou během několika málo dní.
V oboru Virtuální grafika je preferováno výtvarné cítění, prostorová představivost a grafický projev prostřednictvím počítače. Studenti oboru pracují v závěru studia na závěrečné práci zadávané většinou přímo z praxe a tím se profilují prourčitou oblast užité počítačové grafiky.

Ve škole má každý student přístup na celosvětovou síť INTERNET, má svoji stránku na WWW serveru školy a e-mailovou schránku pro poštu. Mnozí studenti používají ve škole počítače typu notebook. Pokud student nemá potřebné finanční prostředky na nákup tohoto počítače, používá přenosný harddisk a přenáší si svoje "počítačové prostředí" mezi školou a domovem.

Škola se zapojuje do mezinárodních projektů prostřednictvím INTERNETU a uchází se o schválení grantových projektů, úzce spolupracuje s organizacemi z praxe, např. Bohemia.Net a.s.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.
Ing. Jan Lang
Hradecká 1151
500 02 Hradec Králové
Česko (CZ)
tel: (+420) 495 518 777
fax: (+420) 495 518 778

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.ssakhk.cz

Typ záznamu: Střední škola
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 03.01.2004 v 22:26 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region