Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Z tiskových zpráv a článků

Zatím jen 23 informačních center (a pouze pár z nich je členy ATIC) se zaregistrovalo na www.verejnyinternet.cz, kde vzniká databáze míst veřejného přístupu k internetu. Mezi skoro 800 zaregistrovanými subjekty výrazně převažují knihovny (více než 600), následovány internetovými kavárnami.

člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region