Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zajímavosti z Perníkové matriky

V rámci Slavností perníku se v Pardubicích 8.5.2001 od 14 do 15 hodin uskutečnil zápis Jeníčků a Mařenek do Perníkové matriky.

Tuto možnost v průběhu jedné hodiny z necelých čtyř tisíc návštěvníků využilo 93 zájemců.

Perníková matrikářka měla plné ruce práce s ověřováním údajů z hodnověrných dokladů.
Perníková matrikářka měla plné ruce práce s ověřováním údajů z hodnověrných dokladů.

Údaje z Perníkové matriky jsou samozřejmě chráněny, a tak - aniž bychom prozradili identitu jednotlivých osob, přijměte alespoň několik zajímavostí:

  • Nejstarším Jeníčkem byl Jan Hrouda, narozený 1926.
  • Nejstarší Mařenkou v Perníkové matrice je Marie Rousková (1927).
  • Jako nejmladší nositelé jména Jeníček se setkání zúčastnili Jan Slánský a Jan Svoboda (oba z r.1999).
  • Nejmladší registrovanou Mařenkou byla Marie Akšteinová, narozená r.1996.
  • Při zápisu do Perníkové matriky jsme přivítali také několik manželských párů (Jeníček a Mařenka), z nichž nejdéle spolu žijí manželé Marie a Jan Krátký (od roku 1955).
  • O zápis do perníkové matriky také požádal Jeníček z dalekého Vietnamu (Hoang The), žijící v České republice.
  • Jediným mužem, který není Janem, a přesto splnil podmínky zápisu do Perníkové matriky, je Michal Jeníček.
  • Jeníčkové a Mařenky, zapsané v Perníkové matrice, přijeli z okresů Praha, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Havlíčkův Brod, Chrudim, Hradec Králové a z Pardubic.
Zápis do Perníkové matriky byl sledován mnoha spokojenými návštěvníky Slavností perníku v Pardubicích.
Zápis do Perníkové matriky byl sledován mnoha spokojenými návštěvníky Slavností perníku v Pardubicích.

Setkání Jeníčků a Mařenek u zápisu do Perníkové matriky se vydařilo. Zúčastnění si symbolicky z perníkové chaloupky mohli uloupnout na památku malý perníček od firmy Novotný.

šm

DALŠÍ INFORMACE: Slavnosti perníku
Zveřejněno 08.05.2001
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region