Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Přepadení kočáru

Perníkové tiskové kanceláři se z důvěryhodných zdrojů perníkového podsvětí podařilo zjisti, že kočár, který 8. května 2001 o půl desáté vyjede od Informačního centra města Pardubic na tř. Míru bude skutečně přepaden!

Náměstek primátora pan Jiří Razskazov, který se zhostí důležitého úkolu převozu perníkových korunovačních klenotů proto povolal do zbraně členy Benedikt a Rebels, aby svými kordy chránili klenoty při jejich cestě na zámek. Podle našeho informátora dojde k přepadení v oblasti Příhrádku a vyzýváme tedy všechen perníkový lid, aby se ve tři čtvrtě na deset shromáždil v tomto prostoru a pomohl ochránit korunovační klenoty.

Perníkové korunovační klenoty
Perníkové korunovační klenoty

Také připomínáme, že úderem čtrnácté hodiny započne zapisování Jeníčků a Mařenek do perníkové matriky a v patnáct hodin vyhlásíme výsledky tohoto malého sčítání. Odměnou přišedvším bude malý perníček a potvrzení o zapsání do matriky.

Také perníkové trolejbusové linky jsou již připraveny a jízdenku v podobě perníku bude možno zakoupit i přímo ve vozech. Z programu ještě vybíráme zpěv perníkových slavíků o jedenácté dopolední, dechovku Pernštejnku od třinácté a vítěze Perníkové pantofle od čtrnácté odpolední hodiny. Vše na pardubickém zámku i v případě nepříznivého počasí.

am

DALŠÍ INFORMACE: Slavnosti perníku
Zveřejněno 04.05.2001 v 08:40 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region