Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pardubičtí výrobci pasováni na rytíře Kraje Pernštejnů v Perníkové chaloupce

Dne 8. května se uskutečnily v krásném areálu Perníkové chaloupky v Rábech Sousedské slavnosti. Součástí této tradiční akce byl též jarmark výrobců Kraje Pernštejnů a zároveň zde proběhlo slavnostní předávání certifikátů nováčkům, kteří se rozhodli svým vstupem podpořit společné úsilí společenství Kraje Pernštejnů letos na jaře. Vše proběhlo ve velmi poklidné atmosféře, ke které, kromě téměř letního počasí, přispěl i poslech několika kapel a též humoristické představení Jana Honzy Lušovského, který dokázal pobavit děti i dospělé.

Sousedské slavnosti tradičně zahajují seriál akcí, na nichž se výrobci Kraje Pernštejnů prezentují a které probíhají od jara do podzimu. Pomyslný vrchol této sezóny propukne pak v letošním srpnu, kdy výrobci dostanou možnost prezentace své práce před širokou veřejností na pardubickém zámku v rámci jarmarku, doprovodné akce Olympijského parku Pardubice 2016.

Kraj Pernštejnů - Sousedské slavnosti 2016
DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 20.05.2016 v 08:56 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region