Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Vesnice roku se blíží do svého finále

Zapojte se i vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnice roku 2015. Ve dnech 30. srpna až 5. září 2015 bude probíhat hodnocení celostátního kola soutěže. Všech třináct finalistů krajských kol bude v tomto termínu navštíveno hodnotitelskou komisí. Do hlasování se však může zapojit i široká veřejnost, která může rozhodnout o vítězi kategorie cena veřejnosti.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Pro své favority můžete hlasovat na stránkách soutěže Vesnice roku (http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez) od 24. srpna do 18. září 2015. Vyhlášení výsledků proběhne 19. září v Luhačovicích.

DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 26.08.2015 v 08:23 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region