Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Římskokatolická farnost Třebosice spolu s Obcí Třebosice vás zvou na SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ „Boží Tělo“, která proběhne v neděli 7. června 2015 od 9 hodin v kostele Povýšení Sv. Kříže v Třebosicích.

Po mši svaté bude následovat průvod ke čtyřem venkovním oltářům a malý venkovní koncert. Od 11 hodin se po té v kostele uskuteční přednáška na téma historie kostela, Třebosického kancionálu a prohlídka s výkladem gotických fresek.

DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
Zveřejněno 01.06.2015 v 07:59 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region