Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

PF 2015: Ať vás nedohoní Obluda Úřední

Na Silvestra návštěvníci Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic uložili Ježibabu k zimnímu spánku a symbolicky uzavřeli 11. sezónu Muzea perníku, které bylo vzniklo a po celá léta funguje bez jediné koruny dotací z veřejných zdrojů.

Přesto uplynulý rok 2014 seslal na Perníkové království hotovou pohromu – Úřední Obludu, maskovanou za Nový územní plán obce Ráby. Před touto nadpřirozenou bytostí obrovských rozměrů je třeba všechny slušné lidi varovat! Vyskytuje se na Pardubicku. Z dálky připomíná velikou chobotnici, která v každém chapadle drží nějaké úřední razítko, například dotčeného orgánu, správního orgánu, odvolacího orgánu, dozorového orgánu, státního orgánu, samosprávného orgánu,...

Má takřka neomezenou moc, pokud její chapadla konají ve shodě a vzájemně si poskytují alibi.

Když například spolu s budoucím odvolacím orgánem dohodne požadovaný výsledek probíhajícího správního řízení v pochybnostech (jež by mělo být založeno na důkazech) nebo když za účasti dozorového orgánu účelově rozhodne, že nějaká závazná část 13 let staré obecně závazné vyhlášky o územním plánu je jaksi nezávazná, neplatná či chybná, ačkoli takovou pravomoc má ze zákona pouze soud...

PF 2015

Obsáhlá žaloba s množstvím listinných důkazů proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje již byla podána, proti vyhlášce obce Ráby se připravuje.

Nezbývá než čekat a věřit: Kdo vytrvá, zvítězí!

Všem návštěvníkům bychom chtěli upřímně poděkovat za veškerou morální i finanční podporu a popřát do nového roku 2015 hlavně pevné zdraví. Ať Vás nedohoní Obluda Úřední.

S úctou

Luděk Šorm
a všichni obyvatelé Perníkové chaloupky

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 01.01.2015
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region