Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pozvánka na PERNÍKIÁDU s VŘSR

Sportovní hry pro děti i dospělé připravené ve spolupráci s pardubickými skauty a oldskauty ze střediska POLARIS, při nichž jsou překonávány Velké Říjnové Sportovní Rekordy z minulých let.

Tato největší sportovní událost u Perníkové chaloupky bude odstartována za každého počasí výstřelem z ... (?) ve státní svátek 28. října v 10.00 hodin u Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic.

Z bohatého a veselého programu originálních soutěžních disciplín můžeme zmínit běh za drakem, hledání živé vody, čapí stoj na jedné noze, hod koštětem do dálky, liščí běh s pytlem zázvoru, popelení, hod oříšku do Popelčina střevíčku či obskakování žabí královny.

Vždy v celou hodinu budou vítězům minulé disciplíny předány krásné medaile, jejichž dřevěnou formu vyřezal ing. Oldřich Kvapil, nositel lidové tradice, a které napekla hodná paní Ježibaba, jež je hlavním sponzorem Perníkijského výboru.

Soutěžit může každý příchozí, výsledky budou přepočítány podle věku a pohlaví soutěžícího, aby se odstranil případný handicap.

Dosažené Velké Říjnové Sportovní Rekordy z minulých let uvádíme v příloze, rekordy z letošního roku budou překonávány v letech následujících.

Novinkou letošního roku jsou hostinské služby s označením Pečení holubi, které nabízí společnost Kam na Pardubicku, jež je provozovatelem areálu Perníkové chaloupky. Opravdu prozíravým "investorům" doporučujeme k zakoupení originální perníkovou chaloupku včetně pozemku, čísla popisného a Výpisu z katastru perníkových nemovitostí, anebo zvláště oceňované Pardubické zlato a perníčky od Krále perníku.

V rámci doplňkového programu bude ke své návštěvě lákat i Muzeum perníku s ukázkou pečení staročeských dekorativních perníčků, občerstvení zajišťují Otesánkova mlsárna, Červená Karkulka a útulna U všech čertů.

Startovné ani vstupné na Perníkiádu není vybíráno, ceny útěchy jsou zajištěny, koná se za každého počasí.

(šm)

Odkaz na aktuální přehled dosažených VŘSR z minulých let a fotogalerie

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 24.10.2011 v 10:08 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region