Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Rekord se podařil !!!

V pátek 7.7.2007 se v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora u Pardubic uskutečnil úspěšný pokus o překonání českého, evropského a světového rekordu. Rozhodce agentury Dobrý den z Pelhřimova evidoval všechny nositele jmen Jan a Marie.

Výrok rozhodce:

"Potvrzujeme, že pokus o český, evropský a světový rekord při Setkání Jeníčků a Mařenek u Perníkové chaloupky 6.7.2007 se uskutečnil dle stanovených pravidel. V době konání rekordu podalo Žádost o zápis do Perníkové matriky celkem 248 osob, konkrétně
151 Jeníčků
a
97 Mařenek.

Nejmladšími účastníky pokusu o rekord byli
Marie Kudláčková z Pardubic (5 měsíců)
a Jan Rohlena z Kostelce nad Orlicí (7 měsíců),
jako nejstarší byli evidováni: Jan Knaifl z Tůně (72 let) a Marie Šormová ze Dvora Králové n.L. (71 let).

Z největší dálky dorazili manželé Hanuskovi z Banské Bystrice (Slovensko).

Mezi účastníky pokusu bylo 10 manželských párů Jan a Marie a 4 sourozenecké páry Jan a Marie.

Rozhodčí agentury Dobrý den s.r.o.: Michaela Vratišovská

Pořadatel Kam na Pardubicku s.r.o.: Luděk Šorm"

Jménem pořadatele děkujeme všem partnerům (hlavně agentuře Dobrý den, Českému rozhlasu Pardubice, Deníkům Bohemia, produkci filmu Fimfárum 2 a Krajské knihovně v Pardubicích), účinkujícím (zvláště Janu Honzovi Lušovskému a Kvartetu lesních rohů Jana Šustra) a především všem nositelům jmen Jan a Marie, kteří se rekordu zúčastnili.

Věřím, že všichni navštěvníci Perníkové chaloupky prožili krásný den se vzpomínkou na Jana Wericha a že se za rok opět na svátek upálení Mistra Jana Husa všichni zase sejdeme. Pokusíme se překonat rekord z dnešního dne.

Luděk Šorm, 6.7.2007

DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 06.07.2007 v 17:30 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region