Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Poznejte MAS Region Kunětické hory - prezentační výstava

Dne 23.2.07 v 9.30 hod. v Perníkové chaloupce v Rábech bude zahájena výstava pro veřejnost.

V rámci výstavy bude představena MAS RKH. Její náplň činnosti, cíle a možnosti společného postupu při obnově venkovských oblastí.
Na základě získaných informací se mohou do občanského sdružení MAS RKH zapojit noví členové či dobrovolní spolupracovníci.

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 01.02.2007 v 14:45 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region