Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pozvánka na Perníkiádu s VŘSR

Informační centrum Děda Vševěda v Perníkové chaloupce zahajuje novou tradici Pernikiády s VŘSR: nikoli v listopadu, ale každoročně již 28.října (státní svátek). Nikoliv s Vladimírem Iljičem, ale s pardubickými skauty. Má sice pohádkové cíle a idealistické nadšení organizátorů, avšak zcela postrádá jakékoliv revoluční ambice.

Perníkiádu s Velkými Říjnovými Sportovními Rekordy stylově zahájí výstřel z ... (?), a to již tuto sobotu ve státní svátek 28.10. v 10.00 hodin u Perníkové chaloupky pod hradem Kunětická hora u Pardubic.

Perníková chaloupka

Z bohatého a veselého programu originálních soutěžních disciplín můžeme zmínit běh za drakem na nedaleký hrad, hod koštětem do dálky, liščí běh s pytlem zázvoru či obskakování žabí královny.

Vždy v celou hodinu budou vítězům minulé disciplíny předány krásné medaile, jejichž dřevěnou formu vyřezal ing. Oldřich Kvapil, nositel lidové tradice, a které napekla hodná paní Ježibaba.

Soutěžit může každý příchozí, protože výsledky budou přepočítány podle věku a pohlaví soutěžícího, aby se odstranil případný handicap. Velké Říjnové Sportovní Rekordy z letošního roku budou překonávány v letech následujících.

Startovné na Perníkiádu 2006 nebude vybíráno, občerstvení a ceny útěchy jsou zajištěny.

Po celý den bude možno navštívit i pohádkové Peklo a perníkářskou dílnu paní Ježibaby v Perníkové chaloupce s výstavou více než tisíce perníků z různých koutů republiky.

Přijďte se pobavit na celý den.

(šm)

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím žádný názor)
DALŠÍ INFORMACE: Perníková chaloupka

Z KALENDÁŘE AKCÍ:

Zveřejněno 23.10.2006 v 21:09 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region