Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Vítání občánků 20. 11. 2022

Dne 20. 11. 2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Časy proběhl slavnostní zápis a přivítání nového občánka do života

- Štěpána Kubizňáka

Rodiče podepsali slib do kroniky novorozených děti. 

DALŠÍ INFORMACE: Časy
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region