Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Foto z jednání ŘV a PS 28.3.2017 MAP ORP Přelouč

Jednání se uskutečnilo na MěÚ Přelouč.
Jednání ŘV a PS 28.3.2017 MAP ORP Přelouč
Jednání ŘV a PS 28.3.2017 MAP ORP Přelouč
Jednání ŘV a PS 28.3.2017 MAP ORP Přelouč
DALŠÍ INFORMACE: MAS Železnohorský region
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region