Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Centrum pro zdravotně postižené [ Sdružení nebo spolek ]

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Nový Jičín

Kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny,blízké, pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených. Funguje také jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné soc. situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v regionu. Poskytuje sociálně - právní poradenství včetně pomoci při sepisování žádostí a odvolání, doprovodu na úřady apod. Poskytuje specifické služby při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro různé druhy zdarvotního postižení včetně výběru vhodné firmy a základního uživatelského poučení a servisu. Zajišťuje osobní asistenci pro těžce zdravotně postižené.
Pořádá poradenské dny ve větších městech a obcích bývalého okresu, a to zejména tam, kde jsou organizace zdravotně postižených. Zprostředkovává odborné konzultace zdravotně postiženým a napomáhá při odstraňování architektonických a komunikačních bariér. Podává informace o ozdravných pobytech, relaxačních, rekondičních a rehabilitačních pobytech a kurzech, o výhodách pro zdravotně postižené.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Sdružení zdravotně postižených
Sokolovská 9
741 01 Nový Jičín
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 709 403

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 14.12.2005 v 14:58 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region