Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Myslivecké sdružení [ Sdružení nebo spolek ]

Bylo založeno v roce 1961 a výměra honitby činila 1560 ha po rozdělení největší honitby Odersko, která měla rozlohu přes 6 000 ha. Předsedou MS byl zvolen p. Vítek František a hospodářem p.Kadlubica Jan. Hranice honitby byly hranice obcí od severu katastru - Kaménka, Heřmanice, Heřmánky, Jakubčovice nad/O, Nová Ves, Loučky a Vítovka.

Ještě před založením MS Jakubčovice n/O navázali nerozlučné přátelství s MS Tovačov v roce 1956, které trvá dodnes. Zakladateli byli za MS Tovačov p. Přehnal Antonín a Doležel Josef, za MS Jakubčovice n/O
p. Kurovec Milan, Vítek František, Pešl Alois.

V roce 1967 nastala změna ve vedení zájmové organizace MS, předsedou se stal p. Biskup Adolf
a mysliveckým hospodářem byl zvolen p. Loučka František, změna nastala v r. 1969 p. Loučku nahradil
p. Šustek Josef do r. 1972.

Do lokalit stávající honitby byla v té době dovezena a umístěna v aklimatizačních obůrkách po dobu jednoho roku "Dančí zvěř". Mezi zakladateli "Dančích oblasti" byli MS Jakubčovice - vypustilo 6 ks dančí zvěře, Kaménka - vypustilo 8 ks dančí zvěře a sousední MS Odry I.- vypustilo 6 ks dančí zvěře.

V roce 1973 nastala změna ve funkci mysliveckého hospodáře jimž se stal p. Máša Miroslav, toho nahradil v r.1975 p. Rubáč Martin, který tuto funkci vykonává doposud.

V roce 1980 nastala integrace honiteb a na základě rozhodnutí ONV odboru VLHZ nám byla uznána rozloha honitby o výměře 1292 ha. Ubyla nejlepší část honitby Kaménka a byla přidělena část honitby - Vlkovsko. Po šestnácti letech vystřídal ve funkci předsedy MS p. Biskupa Adolfa
p. Vašut Jan, tuto funkci vykonával jen krátce do roku 1986 - potom rezignoval.

Předsedu nahradil p. Švancer Josef a funkci vykonává doposud. V roce 1993 nastala další nepopulární změna hranic honitby, byla odebrána část honitby, kterou MS dostalo jako výměnu za Kaménku - tj. Vlkovsko. Rozloha současné honitby je 1043 ha.

Členská základna čítá 16 členů.

Myslivecká činnost nespočívala jen v ochraně krajiny a zvěře, její členové byli vždy aktivní
a zapojovali se do prací nejen v zemědělství, lesnictví, ale i při pracích pro obec. Značnou měrou přispěli k výstavbě obchodů v Jakubčovicích n/O., Heřmánkách, Heřmanicích a Loučkách. Podíleli se i na výstavbě sportovního areálu v Jakubčovicích, výstavbě lávky přes řeku Odru k chatovišti. MS má také vybudovanou svou vlastní střelnici, kde se každoročně pořádají střelecké soutěže.

V roce 2000 MS uspořádalo pod záštitou starosty obce I.ročník střelecké soutěže na baterii. Zúčastnilo se 42 střelců, nejen z okresu Nový Jičín. Stejný počet střelců se účastnil i střelecké soutěže "O cenu Nového Jičína", pořádané OMS v Novém Jičíně.

K myslivosti patří i soutěže loveckých psů, již v dubnu se uskutečnil "Jarní svod loveckých psů".

V červenci uskuteční Moravskoslezský klub Jagdterierů KLZ (Cact) - chata na Vlkovsku 14.7.
KBZ (Cact) - chata na Vlkovsku 15.7.
BZ - malých plemen - chata na Vlkovsku 25.8.
LZ - malých plemen - cata na Vlkovsku 26.8.

Veřejné střelecká soutěž na baterii II.ročník "O pohár starosty obce" 11.8.
střelnice MS Jakubčovice n/O.

Od r.1961 - 2000 bylo odstřeleno:
jelen 14 ks
srnčí 1 041 ks
zajíc 2 096 ks
daněk 109 ks
černá 192 ks
liška 325 ks

Švancer Josef
předseda MS

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 01.12.2003 v 16:30 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region