Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Trkmanka [ Vodní tok ]

Pramení ve Ždánickém lese nad obcí Ždánice. Teče zprvu jižním, od Dražůvek pak jihozápadním směrem až k Velkým Pavlovicím, kde se stáčí k jihu, a pod obcí Ladná se vlévá zleva do Dyje na ř. km 34,6(Nová Trkmanka). Plocha povodí měří 390 km2, délka sjízdného toku je téměř 35 km.

Řeka má nížinný charakter, teče otevřenou krajinou, zprvu mírně meandruje, od Dražůvek protéká téměř přímočaře regulovaným řečištěm. Před obcí Ladná se dělí na několik ramen, z nichž nové - hlavní(tzv.Nová Trkmanka) se vlévá pod obcí Ladná do Dyje.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 01.10.2021 v 17:01 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region