Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Dalečín [ Město nebo obec ]

Obec Dalečín se nachází na východním okraji Českomoravské vrchoviny v sevřeném údolí horního toku řeky Svratky při prahu vodárenské nádrže Vír.

K obci náleží místní části Veselí a Hluboké, které se rozkládají na levobřežních svazích VN Vír.

Krajina v okolí obce se jeví atraktivní z hlediska rekreačního využití a turistiky. O ekologické kvalitě území svědčí i skutečnost, že byla zařazena do přírodního parku Svratecká hornatina.

Jelikož převážná část území obce leží ve 2. pásmu hygienické ochrany VN Vír je zde utlumen hospodářský rozvoj.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sweb.cz/dalecin

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 20.09.2021 v 21:03 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region