Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

283 Horní Lideč - Valašské Klobouky - Brumov - Bylnice [ Železniční trať ]

Železniční trať Horní Lideč - Bylnice (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 283) je jednokolejná neelektrizovaná trať o délce 19,1 km ve Zlínském kraji, propojující hlavní trať Hranice na Moravě – Púchov s Vlárskou dráhou. Trať vede hornatou krajinou Bílých Karpat na rozhraní povodí Bečvy a Vláry. Na trati se nachází dva tunely. Provoz na trati byl zahájen v roce 1928. Trať je kategorizována jako regionální dráha. Při převzetí funkce provozovatele Správou železniční dopravní cesty v roce 2008 byla ještě úsekem celostátní dráhy. Trať byla vybudována za první republiky v rámci zhušťování a propojování železniční sítě na moravsko-slovenském pomezí, původně jako součást trati Vsetín - Bylnice. Většího celostátního významu však posléze nabyla spojka z Horní Lidče do Púchova (zprovozněna 1937). [zdroj]

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 10.12.2021 v 00:38 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region