Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Areál vinných sklepů Petrov-Plže [ Lidová architektura ]

Patří mezi nejhodnotnější a nejstarší soubory lidové architektury u nás. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma návesními prostory obestavěnými do půlkruhu a tvořícími společenská centra areálu. Horní z obou center slouží jako přírodní hlediště do něhož ústí ulice se starými a výtvarně nejhodnotnějšími sklepy. Název sklepů podle tvaru a ústní tradice odkazuje k značnému výskytu hlemýžďů. Vinné sklepy v Plžích jsou připomínány již v 15. století, kdy v nich obyvatelé hledali úkryt v souvislosti s válečnými událostmi.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 20.05.2003 v 15:26 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region