Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český svaz ochránců přírody [ Sdružení nebo spolek ]

Ke krajině Bílých Karpat neodmyslitelně patří staré sady a solitéry ovocných stromů. Postupně se však vytrácejí a jsou nahrazovány moderními odrůdami. Krajové odrůdy přitom mají řadu vlastností, které u moderních odrůd postrádáme - odolnost proti nemocem, přizpůsobivost stanovišti a mikroklimatickým podmínkám i mnohem pestřejší možnosti využití.

Podporou zpracování a prodeje kvalitních ovocných produktů ze starých odrůd, garantovaných krajovou známkou chceme motivovat vlastníky pozemků k udržování a obnově extenzivních sadů tak, aby byly pro region ekonomickým přínosem.

Od roku 1990 provádí ZO ČSOP Bílé Karpaty a její partneři ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty mapování a determinaci starých a regionálních odrůd ovocných dřevin ve všech částech Bílých Karpat, tj. v oblasti Horňácka, Kopanic a Valašskoklobucka. Na obecním pozemku v národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou byl v roce 1991 založen sad, do kterého byly naroubovány odrůdy z oblasti Horňácka. V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s vybranými ovocnými školkami a několika pěstiteli, kteří připravují materiál pro výsadbu v Bílých Karpatech. Pro užší spolupráci vlastníků ovocných sadů v regionu připravuje ZO ČSOP Kosenka pozemkový spolek na ochranu biodiverzity (landtrust).
V loňském roce ZO ČSOP bílé Karpaty připravilo pro zájemce 1.500 vypěstovaných stromků krajových odrůd jabloní, hrušní a třešní, které byly vysázeny na území CHKO Bílé Karpaty.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 25.02.2007 v 13:09 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region