Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český svaz chovatelů [ Sdružení nebo spolek ]

95 let ZO Českého svazu chovatelů v Příboře.

V sobotu 21. října 2000 oslavili členové zákl. organizace Českého svazu chovatelů 95 let trvání svého spolku v Příboře. Slavnostní schůze se zúčastnili p. starosta Ing. Milan Strakoš s místostarostou Ing. Bedřichem Turkem.

Příborský spolek chovatelů vznikl v r. 1905. 19. listopadu tohoto roku se konala ustavující schůze, na níž byl prvním předsedou zvolen Dr. Kálal. Za první svět. Války spolek nevyvíjel žádnou činnost. Až dlouho po válce dne 8. prosince 1925 byl utvořen přípravný výbor. Vypracoval stanovy obnovené organizace, která byla potvrzena Zemským úřadem v Brně 26. března 1926. Na první valné hromadě byl předsedou zvolen Hubert Piškytl (1), místopředsedou p. Čehák, jednatelem Jan Václavek, pokladníkem uč. Vratislav Šimíček, hospodářem Vilém Nenutil. Brzy potom převzal předsednictví učitel Metoděj Handschuh, významný chovatel holubů a ornitolog (2). Mezi členy příborské základní organizace byli vynikající chovatelé. Tak např. na zemské výstavě získali stříbrný pohár p. Michný a p. Nenutil. Důležitým počinem bylo zakoupení výstavních klecí, které umožnily pořádání místních výstav králíků, holubů a drůbeže v letech 1932 a 1936. Členové obesílali i výstavy mimo Příbor, např. ve Frenštátě, Kopřivnici, Rožnově, Ostravě a v Opavě.

Hned na počátku okupace se německý chovatelský spolek v Kopřivnici postaral o zabavení výstavních klecí příborské organizace. Za německé okupace byl spolek chovatelů rozpuštěn, jako ostatně téměř všechny české spolky. Po válce v r. 1945 byla činnost obnovena a na první valné hromadě na Sklípku byl předsedou zvolen p. František Holub. Roku 1949 byla uspořádána první poválečná výstava. Další výstavy uspořádal spolek chovatelů v letech 1951, 1952 a 1954. V následujících letech pro malý zájem úřadů i veřejnosti spolek živořil. V polovině 60. let se situace zlepšila.. Zvýšil se zájem o chovatelství. Místní organizace uspořádala opět výstavu v r. 1964. Roku 1965 spolek oslavil 60 let svého trvání. Měl tehdy 30 členů a kroužek mládeže. Po Františku Holubovi byli předsedy p. Rudolf Majer a pak p. Bohumír Grossman.

Na počátku 70. let členové koupili straší dřevěný panelový barák, který rozebrali a převezli z Mošnova do Příbora. MěNV poskytl spolku pozemek. Na stavbě objektu odpracovali členové stovky hodin. V roce 1974 byla stavba zkolaudována. Předsedou v té době byl Jan Ruka. Během doby byly dřevěné vnitřní přepážky nahrazeny zděnými a v letech 1996 - 97 byly vyzděny i venkovní stěny.

Od roku 1974 pořádá místní organizace ČSCH každoročně o pouti výstavu drobného hospodářského zvířectva a exotů. Zdejší organizace pořádala v letech 1979 a 1980 okresní výstavu a 1981 i oblastní výstavu. V roce 1976 ZO ČSCH vyznamenána čestnou vlajkou ústředního výboru. V letech 1977 - 99 byl předsedou p. František Filip a od r. 1999 je předsedou p. Ludvík Demel.

Bylo možno jmenovat významné chovatele, kteří byli úspěšní na okresních, oblastních i národních výstavách chovatelů. Bylo by jich mnoho, stejně jako by bylo mnoho i společenských a odborných akcí, které základní organizace pořádala. Vyzvedl bych snad jednoho , a to p. Jaroslava Kutáče, který na světovém šampionátu v Olomouci roku 198 získal za své papouška bronzovou medaili. Ať se na mne ostatní úspěšní chovatelé nezlobí. Až bude spolek slavit 100 let, bude řeč o všech. Věřím, že členy příborského spolku chovatelů neopustí láska ke zvířatům a zájem o chovatelství a přeji jim hodně radosti z dalších chovatelských úspěchů.

Poznámky:

1) Hubertu Piškytlovi patřil na počátku 20. stol. domek č. 511 vedle kostela sv. Valentina. V r. 1907 postavil přízemní objekt pro svou knihařskou a kartonážní dílnu (č. 544). V roce 1913 tento objekt koupila TJ Sokol, po válce přestavěla a v r. 1919 otevřela jako sokolovnu.

2)Metoděj Handschuh, učitel, byl vedoucím odbojové skupiny. 2. 2. 1945 byl spolu s ostatními členy skupiny gestapem zatčen. Vězněn v Terezíně, kde 13. 4. 1945 na následky mučení zemřel. V r. 1947 jmenován čestným občanem města Příbora in memoriam.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 03.09.2013 v 08:18 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region