Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Růžděcký kancionál

Od doby kolem r. 1750 po více než jedno století byl ve zdejším kostele užíván tzv. Růžděcký kancionál, umělecká rukopisná památka, jejímž autorem je prženský učitel Martin Mužikovský. Vzácný rukopis je uložen v muzeu v Olomouci.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.ruzdka.cz

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 10:35 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region