Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zemědělská usedlost Topolná č.p. 90 [ Lidová architektura ]

Památka lidového stavitelství.
Dům č.p. 90 je selskou usedlostí s patrovou komorou. Hospodářská část je ukončena výměnkem a kovárnou. Dům má původní klenuté žudro. Objekt je využíván folklórním souborem Včelaran, který zde v přírodním amfiteátru pořádá svá vystoupení.

Prvním majitelem byl Václav Vacula, který hospodařil na půllánu a je známý z roku l67l. Posledním majitelem byl Josef Kozlík, který se v r. l945 vystěhoval do pohraničí a zůstal zde jeho vnuk Karel Křižka. Dům má typickou zástavbu do písmene L a kovárna je poslední částí hospodářského traktu. Původní kovárna byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1998. Areál usedlosti byl doplněn v roce 1996 kopií stodoly a v roce 1998 roubenou studnou. Kromě již zmíněné kovárny interiéry objektu nejsou běžně přístupny návštěvníkům, veřejnosti však dobře slouží dvorní trakt, který je přizpůsoben k pravidelným vystoupením folklorních souborů a hudebních těles.

Na domě č. 90 pracoval jako kovář až do konce 30. let 20. století Karel Navrátil. Většina občanů Topolné si u něj objednávala potřebné kovářské výrobky. Byl velmi zručným a vyhlášeným kovářským mistrem. Vyráběl náročnější kovářské předměty - kutí do vozů, pluhy, radlice. Nikdy nedělal podkováře, nekul koně.

Otvírací doba: celoročně
Vstupné: 20 Kč
Poplatky: 40 Kč (odborný výklad)
Průvodce: ano

KONTAKTNÍ ADRESA:

Zemědělská usedlost
Topolná 90
687 71 Topolná
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 551 370
(+420) 572 556 556
fax: (+420) 572 554 077

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.01.2004 v 14:48 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region