Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Vozovna z Ostravice, Valašské muzeum v přírodě [ Lidová architektura ]

Vozovna z Ostravice je pracovní název objektu, který byl postaven zřejmě v polovině 19. století (přesný rok stavby se nepodařilo zjistit) jako provozní stavba, sloužící lesnímu a pilařskému hospodářství Těšínské komory. Nacházel se na katastru Starých Hamer (nyní Ostravice 1), u komunikace, v blízkosti pily, která zpracovávala dřevo z komorních lesů. Její projekt vznikl s největší pravděpodobností ve stavební kanceláři Těšínské komory v Těšíně, která se specializovala na projektování sušíren, skladů zpracovaného stavebního dřeva, obytných domů pro lesní dělníky i úředníky.

Stavební podoba objektu se v průběhu let neměnila, kámen použitý na stavbu pilířové konstrukce s mělkým základem i dřevěné výplně z fošen byly obvyklé. Zvláštní pozornosti si zaslouží složitá konstrukce krovu, která nese střechu nad plochou zhruba 36 x 18 metrů. Na kratších stranách půdorysu se nacházela dvoukřídlá vrata, umožňující průjezd objektem i s vozy. Opravy si vyžádal objekt ve dvacátých letech 20. století, kdy zde, zřejmě při sušení semen, vznikl požár a objekt poškodil.

Podle velmi sporadických zpráv, které se podařilo zjistit, byl objekt pro svou rozlohu a průjezdní řešení používán zejména jako manipulační sklad pro distribuci řeziva, které produkovala nedaleká komorní pila. Později také jako sušírna semen, úložné prostory a nakonec jako hospodářské zázemí pro domácnosti lesních dělníků, kteří měli v blízkosti postaveny naturální domky. V době 1. světové války se objekt krátkou dobu používal jako stáje pro koně vojenského oddílu střežícího uherskou hranici.

Pro přenesení do muzea byl objekt vybrán pro svou skladovací funkci, která byla převažující (vozy, sáně, postroje, ) a měl uzavírat areál Mlýnské doliny s technickými stavbami.
V současné době se připravuje spolu s Lesy České republiky stálá expozice, která by měla mít dvě základní části :
- obecnou - s tématem historický vývoj lesního hospodářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
- konkrétní - prezentující zvláštnosti lesnictví na Valašsku, myslivost, CHKO Beskydy
Doplňkem budou výtvarná díla, modely staveb, současné výrobky ze dřeva, ukázky lesnické techniky, lesnické školství atd.

V pátek 18.5.2001 byl položen základní kámen stavby za účasti prvního náměstka ministra kultury ČR Ing. Zdeňka Nováka, hejtmana Zlínského kraje Františka Slavíka a Ing. Břetislava Jakubce, správního ředitele Lesů České republiky v Hradci Králové.

Předpokládá se, že společná expozice bude otevřena v roce 2004.

Kontakt: Ing. Milan Gesierich,
Tel.: 571 757 145

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 10.07.2003 v 09:26 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region