Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Myslivecké sdružení Rusava [ Sdružení nebo spolek ]

Rusavská honitba

Katastr Rusava má celkovou plochu 1203,1 ha obsaženou v 936 listech vlastnických. Má 122 parcel orné půdy o ploše 33,7 ha, 1894 parcel pastvin o výměře 343,2 ha, 958 parcel lesa o výměře 703,1 ha.

Ostatní neproduktivní plochy, meze, mokřady, cesty a potoky tvoří 1370 parcel o ploše 48,7 ha. Celkem je to 5411 parcel. Vlastní honitbu pak tvoří 560 vlastnických listů o celkové ploše honební plochy 1140 ha.

Nehonební plochy, tj. zahrady, zastavěné parcely, náves, silnice, hřiště apod. je zapsáno ve 376 listech vlastnických.

V mnoha případech je na některé parcely až 11 vlastníků, a tak se celkový počet vlastníků v celém katastru vyšplhal na neuvěřitelných 1246.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Myslivecké sdružení Rusava
Rusava
768 84 Rusava
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.rusava.cz

AKTUALIZACE: Ludmila Mikšánová (OÚ Rusava) org. 145, 25.01.2006 v 11:26 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region