Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Šance na temeni Hanuše - zbytky jednoduchého polního opevněn

U Hradce nad Moravicí, na vrcholu kopce Hanuše, v nadmořské výšce 427m, lze doposud spatřit zbytky jednoduchého polního opevnění, jež místní lidé nazývají "švédské šance". Tyto valy nepravidelného, původně zřejmě uzavřeného tvaru o rozloze asi 4 až 6 arů, jsou ještě v některých místech takřka dva metry vysoké, avšak porostlé býlím, keři a stromy, takže snadno uniknou pozornosti. Po vnějším obvodu byly lemovány příkopem až dva metry hlubokým. Další podobný zbytek jiných šancí stojí asi 350 metrů severněji.
Zdali tyto valy sloužily již za třicetileté války proti Švédům není známo, jen ústní tradice je k této době vztahuje. Jisté však je, že šance, kterých se nachází na lesnatých svazích Oderských vrchů mezi Hradcem nad Moravicí a Pustou Polomí více, sloužily vojenským účelům především za slezských válek.
V nich rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie a po ní i její syn císař Josef II. usilovali ve válkách s Pruskem získat zpět celé území Slezska, které bylo pro ně ztraceno násilným rozdělením v roce 1742.
Dne 18. listopadu 1778 si šance u Hradce prohlížel císař Josef II. s generálem Laudonem, což potvrzuje záznam faráře P. Martina Plachého ve farní kronice. V roce 1790 tu byl generál Laudon na obhlídce budovaných opevnění znovu. V archivních materiálech bylo ve složce nazvané "Schanzenbau in Gratz" uloženo třicet listů s údaji, které se vztahují k výstavbě opevnění. Naposled tu práce probíhaly od jara do 18. července 1790. Jsou tu zachována jména asi dvou set poddaných, kteří se na pracích podíleli.
V roce 2000 příkop, hustě zarostlý a zaházený větvemi při kácení smrků, začal z vlastní iniciativy vyprazdňovat nadšený ochránce přírody Ing. Jan Bílovský, zaměstnanec polesí Štáblovice. Návštěvníkům se opět otevřel pohled na celý systém tohoto historického opevnění.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 17.02.2003 v 10:12 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region