Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Hrad Brumov [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Na obranu proti Uhrům byl ve 13. století na kopci nad osadou založen královský hrad - v 15. století byl přestavěn na mohutnou renesanční pevnost.
Hrad byl opuštěn po požáru roku 1820. Dochované části zdiva konzervovány postupně od 70. let 20. století, areál zpřístupněn roku 2000. Současným majitelem je město Broumov - Bylnice, uživatelem je Valašská nadace.

Brumovský hrad už není jen zříceninou, která přitahuje romantiky a trampy. V zakonzervovaných prostorách je nyní umístěna stálá expozice o osudech místa během staletí, kterou připravil historik a archeolog Jiří Kohoutek spolu s architektem Pavlem Šimečkem.

Expozici o historii hradu si mohou návštěvníci prohlédnout v původních sklepeních a sýpkách, které svému účelu sloužily ve 13. století. Tvoří ji několik textových a obrazových panelů, které informují o osudech hradu v kontextu historické doby. Proměny siluety hradu tyčícího se nad městem zachycovali fotografové už od konce 19. století. Jejich fotografie jsou součástí expozice a kromě proměn hradu je na nich zachycen i vývoj v podhradí. Polohu hradu ve valašských kopcích upřesňuje trojrozměrný model vlárského průsmyku a vzhled hradu doplňuje jeho zasklený model. Kresby se snaží přiblížit návštěvníkům expozice, jak se hrad od 13. do 15. století rozrůstal. Ve vitrínách jsou vystaveny i zlomky keramiky a železných předmětů nalezených při archeolog. průzkumu lokality. V chodbách jsou repliky zbraní středověkých obránců hradu a prapory se znaky šlechticů, kteří hrad drželi. V lapidáriu jsou vystaveny zlomky kamenných stavebních prvků, které přežily éru drancování. Nejzachovalejší je půlkruhový tympanon s vegetativními motivy, který byl součástí pozdně románského portálu a patří mezi nejunikátnější dochovaný prvek hradu.
Zajímavost:
Hrad byl 5. 5. 2001 vyhlášen strážním a hraničním hradem Valašského království.
Prohlídka: samostatně

Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů
- prodej pasů Valašského království a propagačních materiálů
Literatura:
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Sučková
Roman Abušinov
POKLUDA, Zdeněk: Brumov, osudy hradu a jeho držitelů. ALCOR Puzzle 2005
Kontaktní adresa:Hrad Brumov
nám. H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
Česká republika (CZ)
tel: (+420) 577 330 427
fax: (+420) 577 305 112
http://www.brumov-bylnice.cz/hrad
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
spravce@brumov-bylnice.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad Brumov
nám. H. Synkové 942
763 31 Brumov-Bylnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 330 427
fax: (+420) 577 305 112

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 18.11.2021 v 20:42 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region