Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Pasekářská usedlost z Jezerného, Valašské muzeum v přírodě [ Lidová architektura ]

Pasekářská usedlost z Jezerného

Ukázka hospodářství, které si přivydělávalo formanstvím. Valašští formani jezdili až do Pešti s tkalcovskými výrobky, do Brna a do Vídně se zemědělskými produkty. Z Krakova dováželi sůl, nezbytnou pro chov ovcí. Na Valašsku se formanstvím živilo hodně rodin až do první světové války.

Naše usedlost stávala dříve u cesty z Velkých Karlovic do Rožnova, přičemž stará formanská cesta vedla nedaleko - z Karolinky přes Čarták. Formani z Jezerného vozívali do Hamburgu smrkové dřevo, z něhož se vyráběly lodní stěžně.

V jizbě je kromě tradičního zařízení také vozík na pletení provazů a starobylý strunný hudební nástroj - kobza. V komoře najdeme koš na ukládání vlny nebo "koník" na sešívání řemenů do postrojů.

Kryté přístřeší za stavením schovává bryčku. Poblíž chalupy vidíme stodolu a maštal pro dva koně a poníka. Vedle maštale je přístřešek pro vozy.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vmp.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 17.12.2002 v 09:29 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region