Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Přírodní rezervace Valach [ Přírodní rezervace ]

Rok vyhlášení: 1969
Rozloha 14, 6 ha

Lokalizace: rezervace leží ve střední části Vítkovské vrchoviny na pravém břehu řeky Moravice a jihozápadním svahu Vlčí hůry v Lesních Albrechticích mezi Hradcem nad Moravicí a Podhradím.

Důvod ochrany: přirozený smíšený svahový bukohabrový porost, charakteristický pro úvaly potoků a řek.

Až do počátku 18. století nebyla lokalita lesním hospodářstvím ovlivňována. Hlavní dřeviny jsou jedle, buk, habr a bříza. Na přelomu 18. a 19.století se zavedením plavení dříví po Moravici došlo k likvidaci přestárlých porostů. Obnova porostů probíhala přirozeným zmlazením. K výsadbě nepůvodního smrku došlo teprve před 50 lety a na okraji rezervace před 25 lety.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 14:24 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region