Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Historie obce Záhorovice [ Historie (archivní dokument) ]

Historie obce je velmi stará, doložené zápisy svědčí o tom, že existovala již ve XIV. století. První zmínka o Záhorovicích je z roku 1373, kdy zde stál jen dvůr a mlýn. Držitelem byl vladyka Pešík ze Záhorovic. Název obce je odvozen od slova "za horou", tj za lesem. Název obce se stále měnil až do roku 1924, kdy název zůstal ZÁHOROVICE. Od roku 1481 je ves součástí novosvětlovského panství a nastává časté střídání majitelů. Vznikají také vazby k sousední obci Nezdenice jako důsledek společných majitelů obou míst (společný kostel, fara a hřbitov). Záhorovice vždy trpěly pro svou polohu na moravsko-uherském pomezí. Nájezdy Husitů, Tatarů nenechali obec bez újmy (lidi sekali a stínali, mnoho domů i s obyvateli zapálili).
V roce 1604 vypuklo protihabsburské povstání pod vedením Šťepána Bočkaje. Bočkajovci vtrhli podkarpatskými průsmyky na Moravu a ničili a loupili v pohraniční oblasti. Dne 16. 6. 1605 byly vypleněny i Záhorovice. Útrapy, při nichž bylo pobito a zajato velké množství lidí, byly vystupňovány povodněmi, které zničily obilí na polích. Jako kořist byl odvlékán dobytek a k jeho úbytku došlo též v souvislosti s dobytčím morem. Na morovou nákazu zemřelo v roce 1606 rovněž mnoho lidí. Nájezdy se ještě několikrát opakovali až do roku 1709, kdy v obci zůstává pouze 45 usedlíků a 5 pustých domů. Obec se začíná rozvíjet. V roce 1831 přešla přes Záhorovice poražená pruská vojska a nechala zde mrtvého vojína, který zde zemřel na choleru. Zamořil tak obec, kde zemřelo 65 občanů. Tito mrtví jsou pochováni na samostatném hřbitůvku. Tuto událost dodnes připomíná kamenný kříž a tři urostlé lípy.

Historické názvy:
Zahorovice (1880), Zahorowitz, Sahorowitz (1939)
Počet obyvatel do r. 1950:
1869/879, 1880/995, 1900/1112, 1910/1133, 1921/1151, 1930/1195, 1950/1021
Plocha v ha (1950):1498
Pozemky v ha (1900):
hosp. půda 1454 (pole 620, lesy 548, pastviny 171, louky 90, zahrady 25)
Historická charakteristika:
velká, čistě česká, zemědělsky vyspělá obec
Ostatní údaje:
čedičové lomy, štěrkovna, mlýny, soustružníci perleti, pramen hořečnato-sodnaté kyselky (lázně zanikly r.1867)
Spolky:
hasiči (1892), čtenářský, Sokol..
Školy:
obecná škola (1900 3 třídy)
Památky:
boží muka (baroko)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zahorovice.cz

AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 21.03.2004 v 14:43 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region