Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Zemský dvůr v Sazanech [ Lidová architektura ]

Sazany byly původně samostatná osada před Kelčí. Rozkládaly se v nynějších Sazanech, Tauberově ulici, ve vrchní části Podzámčí a na Kulichově, ( Dominantní budovou v Sazanech byl zemanský dvůr, pozůstávající z obytné budovy, stájí, sýpky a několika stodol, které se táhly až na Kulichov. Ve stodolách měly úkryt menší sovy, kulichové - odtud dnešní název ulice.)

První písemná zmínka o dvoru v Sazanech je z roku 1126, kdy olomoucký biskup Jan koupil od knížete Oty II. trhovou ves Kroměříž a celé vsi: Sazany se zemským dvorem, Těšice, Zámrsky, Němetice a jiné.

Když se Kelč dostala za biskupa Bruna ze Šaumburku v držení olomouckých biskupů, splynuly Sazany s Kelčí a staly se pouhou ulicí. Zemanský dvůr stal se součástí majetku kelečského panství. Část výtěžku zabezpečoval živobytí úřednictvu a zaměstnancům zámku i dvora. Za dobu svého trvání zaznamenal dvůr mnoho změn.

Z posledních větších změn byla v r. 1788 výstavba dvouposchoďové sýpky - jedinečná renesanční stavba, kterou hned tak daleko široko neuvidíme.

V letech 1928 - 56 byl dvůr součástí ústavu ČZPM v Brně a zřízeno v něm výuční středisko zemědělské mládeže pro adepty pomocných škol. V r. 1956 byl dvůr převeden do majetku Čsl. státních statků s ředitelstvím ve Valašském Meziříčí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kelc.cz

Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 12.02.2010 v 10:21 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region