Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Dětský klub "Skoťata" [ Sdružení nebo spolek ]

Dětský klub "Skoťata"
Klub Skoťata pod vedením starostky obce je sdružení skotnických dětí, které nerady sedí doma u počítače, ale aktivně se zapojují do chodu obce.

Děti v klubu vaří, vyrábějí dekorace, podílí se na zvelebování obce a úzce spolupracují s místním Senior klubem.

Klub se schází dle domluvy, převážně však každou druhou sobotu v dopoledních hodinách.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Anna Mužná (Obecní úřad Skotnice) org. 56, 20.07.2011 v 09:51 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region