Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Myslivecké sdružení SVORNOST [ Sdružení nebo spolek ]

Myslivecké sdružení vzniklo v roce 1962 sloučením honiteb Skotnice, Stikovec, Skorotín a Mošnov. Nyní má sdružení 23 členů a kromě výkonu práva myslivosti, usiluje také o zachování a rozvíjení kulturních tradic, dodržování mysliveckých zvyků ustálených po staletí včetně mysliveckého odívání, mysliveckých fanfár a signálů.
Členové sdružení se snaží získat pro ochranu zvěře, obnovu přírodního bohatství a zlepšení životního prostředí také mládež a děti, kterým věnují značnou pozoronost a snaží se jim předávat své léty nabyté vědomosti a zkušenosti. Velkou společenskou událostí je každoročně v lednu konaný Myslivecký ples, který přiláká návštěvníky z širokého okolí.

Kontakt:


Předseda:
Radomil Horkel
tel: 739 226 503

Jednatel: Pavel Šimíček
tel: 605 351 465

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Anna Mužná (Obecní úřad Skotnice) org. 56, 20.07.2011 v 11:58 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region