Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Myslivecké sdružení Hodslavice [ Sdružení nebo spolek ]

Myslivecké sdružení Hodslavice
Myslivecké sdružení Hodslavice

Jak šel čas.

Ustavujicí schůze lidové myslivecké společnosti (LMS) v Hodslavicích se konala 22.4. 1950. Mezi zakládající členy LMS patřili pánové:

Mička Karel Hodslavice 320
Palacký Josef Hodslavice 182
Stašek Jan Hodslavice 346 (78)
Nohavica František Hodslavice 317
Toman Jan Hodslavice 44
Rýdl František Žilina 129
Turek Bohumil Hodslavice 250

Základním posláním LMS byl výkon práva myslivosti v honitbě Hodslavice.
Stavy zvěře v honitbě byly v této době vysoké zvláště u zvěře zaječí a koroptví naopak velmi nízké byly stavy u srnčí zvěře a bažantí zvěře.
Odlovy zvěře v 50 - tých létech se pohybovaly na úrovni 70 ks. zvěře zaječí, 50 ks. zvěře koroptví, 5 ks. zvěře srnčí a 5 ks. zvěře bažantí.
Myslivci začínají pracovat na zvyšování stavů zvěře zvláště srnčí a bažantí vytvářením vhodných životních podmínek ( výsadba remízků a krytin) intenzivním přikrmováním v zimním období a důsledným tlumením zvěře škodné. Společnost se rozrůstá o další členy z Hodslavic a okolí.
V roce 1950 přijat za člena p. Polášek Ladislav Hodslavice 300
p. Bartoň Jan Nový Jičín Hoblíkova 22

V roce 1951 příjati P. Hájek Stanislav Nový Jičín
p. Pernický Josef Nový Jičín Nerudova 18
p. Toman Jan Hodslavice 308

V roce 1952 přijati p. Cviček Karel Nový Jičín
p. Fluxa Bohumil Nový Jičín
p. David František Hodslavice 282 (403)

V roce 1955 přijat p. Palacký František Hodslavice 2 (76)

V roce 1958 přijat p. Toman Slavomír Hodslavice 63
V roce 1959 přijat p. Rydl Josef Hodslavice 39
V šedesátých létech dochází v honitbě k nárůstu stavu zvěře. Členové pokračují, zvláště ve výsadbě
stromků v honitbě a je zbudováno mnoho nových objektů pro přikrmování zvěře v zimním období. Myslivci se podílejí na organizaci veřejného života v obci.
Věhlasné jsou zejména poslední leče s posezením a hudbou a oslavy Silvestrů.
Do sdružení jsou přijati tito členové
V roce 1960 David Jiří Hodslavice 282 ( 432)
Kramoliš Vladimír Hodslavice 420
1962 Kudělka Jan Hodslavice 240
1964 Rýdl Josef Hodslavice 42 (448)
1965 Bartoň Jan Hodslavice 19
1967 Kafka Josef Hodslavice 280
1967 Matalík Bohumil Hodslavice 365
1967 Palacký Jaromír Hodslavice 192
1970 Stašek Jan ml. Hodslavice 78

V sedmdesátých letech myslivecké sdružení započíná s umělým odchovem bažantí zvěře a její stavy v honitbě se zvyšují.
I stavy ostatní zvěře jsou vysoké. Odlovy se pohybují na úrovni: zaječí zvěř 100 - 130 ks.
bažantí zvěř 100 - 140 ks.
srnčí zvěř 8 - 10 ks.
Na velmi dobré úrovni jsou stavy koroptví 80- 150 ks., koroptve již nejsou předmětem lovu.

Přijati do mysliveckého sdružení:
1971 Škrobák Pavel Nový Jičín J.Hory 1
1972 Mikulák Jaroslav Hodslavice 128
1973 Mikuda Ludvík Hodslavice 434
1974 Turek Jaromír Hodslavice 348
1978 Mička Karel ml. Hodslavice 320
1980 Bartoň Jaroslav Hodslavice 115 ( 502 )Od roku 1981 se myslivci z Hodslavic začleňují do mysliveckého sdružení Straník na základě snahy centrálních orgánů pro vytvoření větších honiteb s možností udržení početních stavů zvěře. I přesto však dochází, zvláště vlivem necitlivého hospodaření v zemědělské výrobě k prudkému poklesu stavů zvěře, snad jen s vyjímkou zvěře srnčí, která se na nové podmínky aklimatizovala nejlépe.
V roce 1983 přichází do MS Knápek Pavel Hodslavice 114
1986 Repta Martin Hodslavice 435

1988 Kudělka Karel Hodslavice 46
1992 Frydrych Jaromír Hodslavice 427
Krutílek Tomáš Hodslavice 86

Novodobá historie MS Hodslavice se začíná psát po roce1993. Na základě novely zákona o myslivosti se členové z Hodslavic vyčleňují z MS Straník a obnovují MS Hodslavice.
Je vytvořena honitba Hodslavice jejímž vlastníkem je honební společenstvo (HS) Hodslavice ( sdružení vlastníků půdy) a je sepsána nájemní smlouva nezi MS Hodslavice a HS Hodslavice na dobu 10 let.
Myslivecké sdružení má v této době 16 členů. Členové sdružení se v následujích létech zaměřují na úpravu biotopů pro zvěř, obnovu a stavbu nových mysliveckých zařízení, intenzivní zimní přikrmování a.p.
Do mysliveckého sdružení jsou přijati v roce
1994 Matějka Jakub Hodslavice 44
1998 Mráz Pavel Hodslavice 469
2002 Kramoliš Miroslav Frenštát p. Radhoštěm,
Lesní 1493

Ke dni 1.7.2002 nabývá účinnosti nový zákon o myslivosti ( 449/2001 Sb.). Znovu se pracuje na podkladech k uvední honitby do souladu se zákonem ( zpřesnění majetkové držby, zpřesnění výměr parcel, zpřesnění celkové výměry honitby apod.) V květnu 2003 je honitba Měu. Nový Jičín opět schválena.
I přes soustavnou péči, která je ze strany MS Hodslavice zvěři věnována nejsou její početní stavy v honitbě na dřívější výši.Členové MS vynaložili v posledních létech mnoho úsilí na zlepšení uživnosti honitby. Každoročně je prováděna obnova krytin pro zvěř - výsadba stromů a keřů, byly založeny a jsou obhospodařovány políčka s potravou pro zvěř, nemalé finanční prostředky jsou vynakládány na zajištění krmiva pro zimní období.

Dobré početní stavy jsou u zvěře srnčí, u zvěře zaječí není již několik let vůbec prováděn její lov, u bažantů bylo přistoupeno k vypouštění uměle odchovaných jedinců. Koroptev se v honitbě prakticky nevyskytuje, honitbou migruje zvěř jelení a černá.

K 1.1.2007 má MS Hodslavice 10 členů
( 9 z Hodslavic a 1 z Mořkova)

Bartoň Jaroslav Hodslavice 502
David Jiří Hodslavice432
David František Hodslavice 403
Frydrych Jaromír Hodslavice 427
Kramoliš Miroslav Mořkov Mostní 271
Kudělka Karel Hodslavice 46
Mráz Pavel Hodslavice 469
Palacký Jaromír Hodslavice 192
Repta Martin Hodslavice 25
Rýdl Josef Hodslavice 448


1.2.2007 Repta Martin
předseda MS Hodslavice

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Alena Janská (Infomorava.cz) org. 153, 21.02.2007 v 16:23 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region