Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Český svaz včelařů [ Sdružení nebo spolek ]

Petřvald
Základní organizace Českého svazu včelařů v Petřvaldě je malá nezisková organizace, která sdružuje občany ze tří vesnic (Mošnova, Petřvaldu a Petřvaldíku), které se nacházejí po obou stranách řeky Lubiny a jsou z velké části začleněny do Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Nadmořská výška je 257 metrů, jedná se o rovinatou krajinu, ve které se nacházejí různé smíšené lesní porosty kolem řek Lubiny a Odry. V porostech jsou zastoupeny hojně javory, lípy a kolem řeky Lubiny také akát a olše lepkavá.

Naše malá organizace vznikla před padesáti lety po odloučení od spolku příborského a založila si spolek vlastní. To se stalo 27. 5. 1956 ve 14.00 hodin u lesního včelína Alberta Ševčíka v Petřvaldě. K této příležitosti byl pozván zástupce Krajské organizace v Ostravě Dr. Bohumír Slíva. Na této první schůzi byl zvolen prozatímní výbor

Předseda: Albert Ševčík, Petřvald 119
Jednatel: Ferdinand Marek, Mošnov 166
Pokladník: Ludvík Kolbe, Petřvald 121
Členové výboru: Josef Homola, Petřvald 26; Valentin Bombela, Petřvald 152; Ludvík Šrámek, Mošnov 94; Jaroslav Ježek, Mošnov 178 a Rostislav Sýkora, Petřvaldík 48.

Organizace ČSV pracuje nepřetržitě plných padesát let v naší obci a zapojuje se do společenského a pracovního života ve všech třech obcích. Členové jsou zapojeni také v jiných zájmových organizacích, čímž vzniká vzájemná dobrá spolupráce a přátelské vztahy.

Základní organizace Petřvald pracuje v tomto složení:

Předseda: Jaroslav Mácha, Petřvald 190
Místopředseda: Zdeněk Nováček, Mošnov 79
Jednatel: Vojtěch Chromčák, petřvald 328
Pokladník: ing. Dušan Hložanka, Petřvald 8
Nemoci a nákazy: Zdeněk Hajduček, Petřvald 61
Kulturu a osvěta: Karla Doleželová, Petřvald 441
Náhradníci: Anna Dvořáková, Radim Šrámek

Základní organizace se řadí mezi malé (aktuální počet členů je uveden níže v dokumentech).

Členské schůze jsou 3x ročně, výbor se schází podle potřeby a jak to zdravotní stav včelstev vyžaduje. Zdravotní situaci se daří držet v mezích únosnosti a za to patří díky referentovi pro nákazy, panu Zdeňkovi Hajdučkovi, panu Radimu Šřámkovi a Vojtěchu Chromčákovi, kteří provádějí léčení aerosolovým přístrojem a kompresorem zimní přeléčení včelstev.

Hlavním zájmem členů je produkce medu, med také zpracovávají na med pastovaný, který oceňují hlavně maminky s malými dětmi a ženy, které se zabývají pečením cukroví. Ceny medu se na trhu pohybují mezi 100 - 130,- Kč, naši členové prodávají med v cenové relaci 80 - 100,- Kč za 1 kg. Najdou se i včelaři, kteří prodávají med za 50 - 60,- Kč a tím řadí med mezi druhotné suroviny a tím urážejí práci dalších svých přátel včelařů. Rovněž tím srážejí cenu na minimum a nahrávají profesionálním výkupcům, kteří už nyní platí málo a v některých případech, bohužel, i se zpožděním.

Dalším slabým bodem včelařské činnosti je práce s mládeží, která se nám po celou dobu existence naší základní organizace nedařila. Nezdařilo se nám založit žákovský kroužek, který by byl zárukou výchovy nové členské základny do let příštích.

Problémem je prohlížitel včelstev, kterého nemáme a v případě potřeby bychom byli povinni požádat o pomoc okresní výbor. Chov matek si provádí každý individuálně. Plemenný materiál - matečníky a matky - si nakupuje každý včelař sám od profesionálních včelařů nebo chovatelů, kteří se chovem zabývají.

Také bychom rádi zlepšili spolupráci se zemědělskou společností MORAVAN, a. s. Petřvald. Dříve byla na pole Moravanu přisunována včelstva k máku, bobu a červenému jeteli a tento zemědělský podnik byl hodnocen v kraji i okrese na předních místech.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Kamila Plisková (Knihovna Petřvald) org. 56, 10.12.2010 v 10:12 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region