Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Archeologický klub Příbor [ Sdružení nebo spolek ]

Výroční schůze Archeologického klubu v Příboře v roce 2014

Zájezd Archeologického klubu v Příboře (AK) na Přerovsko

Z ČINNOSTI ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE

Výroční schůze Archeologického klubu v Příboře v roce  2013

Zápis z  31. výročního setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko

Zápis z výroční schůze ze dne 19. 1. 2012 - Archeologický klub v Příboře

Zápis z jubilejního 30. výročního setkání členů České archeologické společnosti, pobočky pro Moravu a Slezsko

Výroční členská schůze Archeologického klubu v Příboře

Pohřebiště ze starší doby železné Příbor - Vodárna

Pravěké lengyelské sídliště u obce Hájov

Objevy a nálezy ze starší doby kamenné ze širšího okolí Bílovce (1997 - 2010)

Objevy a nálezy ze starší doby kamenné ze širšího okolí Fulneku (1996 - 2010)

DALŠÍ LUXUSNÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ OD PRCHALOVA

Zájezd příborských neprofesionálních archeologů do Brna a Dolních Věstonic

PŘÍBORŠTÍ ARCHEOLOGOVÉ BIOGRAFICKÉM SLOVNÍKU

Osídlení okolí Kněžic u Jihlavy od pravěku do raného středověku

Raný středověk, středověk a novověk

Fotografická příloha s popisem vybraných artefaktů

PUBLIKAČNÍ ČINNOST ČLENŮ ARCHEOLOGICKÉHO KLUBU V PŘÍBOŘE

Okolí Příbora ve střední době kamenné

PRCHALOV - U KAPLIČKY

Příbor - Klenosek

Hájov 1

Hájov 2

Příbor - Prchalov

Příbor - Klokočov

Příbor - Sedlnička

Sedlnice - Pískovna

KONTAKTNÍ ADRESA:

Archeologický klub Příbor
Jan Diviš
Npor. Loma 1410
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 737 785 817

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 15.01.2014 v 08:27 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region