Svazek obcí Za Letištěm

Svazek obcí Za Letištěm

Sobotka [ Lidová architektura ]

Nikde se neuchovalo tolik a tak rázovitých dřevěných staveb, jako na Sobotecku. Drobné náměstí u sv. Anny je nejkrásnějším a nejzachovalejším souborem dřevěných stavebu nás. Většina domů pochází z 18.století, nejkrásnější z nich je dům s mansardovou střechou. Horynův dům v čele má uchováno dřevo jen v patře a v lomenici, spodek domu byl obezděn, dřevěná pavlač v čele a v nádvorní stěně je "v kožichu” (t.j. dřevěná jejich konstrukce je omítnuta a obílena i s oblouky podloubí). Socha sv. Anny je nahrazena kopií, originál je umístěn na Humprechtě. Ve všech soboteckých domech na náměstí byly v přízemí vedle vchodu do domu krámy, některé domy byly dány "do kožichu”. Je zajímavé, že lomenice těchto domů jsou velmi jednoduše bedněny, ač v okolních vesnicích je jich mnoho bohatě zdobených. Z celé řady stojí dnes jen kamenný dům (17x9m) s podloubím a poslední v řadě Gansův dům, datovaný v podkroví 1754, v přízemí měl obchod. Patří mezi nejtypičtější ukázku sobotecké městské lidové architektury.

"Zvonic dřevěných při kostelích nacházíme tu v jediném okresu více, než v polovině království Českého: ve Všeborsku, v Oseku, Nepřívěci, Mladějově, Samšině, Markvarticích, Řitonicích, ale i vyskeřská sem hledí...” Nejvýznamnější je zvonice samšinská a osecká. Jejich konstrukce je štenýřovo-vzpěradlová, obě ještě pozdně gotických tvarů. Jsou vystavěny "po šestirožním způsobu”. Zvonové patro je otevřené, ale přesahem stříšky dostatečně kryté. Patří zřetelně do počátku 17.století, samšinská se zdá být starší. Podobné zvonice stály i v Libošovicích a v Nepřívěci, kde na základech původní zvonice vznikla v l8.stol. zvonice kamenná. Na její zvonové stolici je nápis z r.1783, který udává, že ji za děkana Jana Navrátila postavil mistr tesařský Jan Hájek. V plášti samšinského zvonu je zalita mince markrabí míšeňských Fridricha II. a Viléma III., kteří vládli společně v letech 1442-45. Minci určil modrý abbé Josef Dobrovský. Mladějovská zvonice pocházíz r.1793. Stojí na hřbitově, kde je pohřben projektant první středoevropské železnice a zakladatel pražské techniky - Fr. J. Gerstner.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: Aleš Hozdecký (TO 19) org. 2, 18.10.2005 v 12:54 hodin
člen
Železnohorského
regionu
logo: MAS Železnohorský region